Home TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỦY SẢN - FISHERIES COLLEGE »  Các đoàn đến thăm trường  »  Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Vũ Văn Tám đã đến thăm và làm việc với nhà trường

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Vũ Văn Tám đã đến thăm và làm việc với nhà trường

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Vũ Văn Tám đã đến thăm và làm việc với nhà trường